چرا مردم تا این اندازه خشمگین هستند؟ نظریه «کینه‌های کهن»

محمود مسائلی – با ادای احترام به خانم فاطمه سپهری و همه بانوان ایرانی و صدای رسای آنان برای رهایی از استبداد مذهبی طرح موضوع بیش از پنچ هفته است که مردم با همه توان خویش در خیابان‌ها پایان رژیم اسلامی را فریاد می‌زنند. در مرکز این فریادها خشمی‌ مهارناپذیر وجود دارد که شاید در … ادامه خواندن چرا مردم تا این اندازه خشمگین هستند؟ نظریه «کینه‌های کهن»