بسته دولت برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی؛ ردیف بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سهم صداوسیما شد!

یک ماه و نیم پس از اختلال شدید در اینترنت ایران و خسارت هنگفت به کسب و کارهای آنلاین دولت از بسته‌ی حمایتی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی کرده که دارای محورهای کلی است و در آن هیچ اثری از راه‌های جبران خسارت کسب و کارهای آنلاین وجود ندارد! با آغاز خیزش ملی مردم … ادامه خواندن بسته دولت برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی؛ ردیف بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سهم صداوسیما شد!