موج مهاجرت متخصصان ایرانی به کشاورزان رسید؛ پیش‌بینی سال هولناک مهاجرت نخبگان ایرانی در ۱۴۰۲

مهاجرت نیروهای متخصص و حرفه‌ای ایران از نخبگان و پزشکان و کارآفرینان به کشاورزان رسیده و تقاضا برای «ویزای کشاورزی» بسیار افزایش یافته است. رئیس رصدخانه مهاجرت ایران به تازگی هشدار داده که ایران در سال ۱۴۰۲ احتمالا یکی از شدیدترین و وخیم‌ترین موج‌های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهد داشت. بحران‌های اقتصادی … ادامه خواندن موج مهاجرت متخصصان ایرانی به کشاورزان رسید؛ پیش‌بینی سال هولناک مهاجرت نخبگان ایرانی در ۱۴۰۲