چهلم جانباختگان «جمعه خونین زاهدان» و تداوم اعتراض و اعتصاب در دانشگاه و بازار و تجمع مردم در خیابان

همزمان با چهلمین روز کشته‌شدن معترضان در شهر زاهدان دانشجویان در چند دانشگاه ایران تجمع کرده و شعار سر دادند؛ بازاریان نیز در چند شهر اعتصاب کردند و تجمعات اعتراضی از سوی شهروندان در پایتخت و دیگر شهرها از غروب امروز شکل گرفت. امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ به مناسبت چهلم جانباختگان «جمعه خونین زاهدان» … ادامه خواندن چهلم جانباختگان «جمعه خونین زاهدان» و تداوم اعتراض و اعتصاب در دانشگاه و بازار و تجمع مردم در خیابان