امروز و تداعی‌های دیروز

مقایسه‌ی اینروزها با تجارب تاریخ معاصر ایران امریست که از آن گریزی نیست. گاه تداعی‌هایی به ذهن می‌رسد که با تأمل در آنها می‌توان رشته‌های پیوند بین امروز و دیروز را دریافت. با «عمامه‌پرانی» که توسط جوانان شکل گرفته، بلافاصله اهداف انقلاب مشروطه و شعار «آزادی و تجدد» و سپس تلاش پهلوی‌ها برای راندن ملایان … ادامه خواندن امروز و تداعی‌های دیروز