نامه «سازمان زنان ایران» به ریاست کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد

سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲


ریاست محترم کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد،

طی چهار دهه گذشته سازمان زنان ایران مراتب اعتراض خود را در خصوص نقض حقوق بشر در ایران از طریق ارسال نامه‌های متعدد به سازمان‌های حقوق بشری اعلام داشته است. همچنین، از آنجا که هدف محوری کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد، برقراری برابرحقوقی جنسیتی و توانمندسازی زنان می‌باشد، و ستم آشکار و «سیستماتیک» رژیم حاکم در ایران همواره در تقابل با اهداف ذکرشده بوده است، سازمان زنان ایران در آپریل ۲۰۲۱ نامه‌ای به آن کمیسیون ارسال داشت. در این نامه، این سازمان، ضمن استواری مراتب همبستگی خود با زنان و دختران ایرانی که شجاعانه برای به دست آوردن حقوق اساسی انسانی خود به گونه‌ای کاملاً مسالمت‌‌آمیز بپا خاسته بودند، اخبار حاکی از خشونت  وحشیانه نیروهای امنیتی علیه معترضان را به صورت مستند شرح داده و قویاً خواستار عدم تمدید عضویت و اخراج نماینده رژیم جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن گردید.

در این برهه حساس از تاریخ جهان که شنیده می‌شود رأی اکثریت نمایندگان سازمان ملل متحد بر اخراج نماینده رژیم جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تعلق می‌گیرد، سازمان زنان ایران با ارسال این نامه، با خوشبینی بسیار پشتیبانی خود را از این آراء اعلام می‌دارد و امیدوارست که این اقدام موقعیتی فراهم آورد تا رهبران جامعه جهانی بیش از پیش متوجه مسؤلیت خود در حمایت از مفاد منشور حقوق بشرسازمان ملل متحد شده، آشکارا و با صراحت همبستگی خود را با زنان، کودکان و مردان ایران که برای دستیابی حقوق قانونی خود بپا خاسته اند اعلام دارند.

با احترام
سازمان زنان ایران

هما احسان – ریاست سازمان زنان ایران
رزیتا منطقی – مدیر روابط عمومی سازمان زنان ایران

سه‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ / ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲

در پیوست نامه سازمان زنان ایران به تاریخ آپریل ۲۰۲۱ ضمیمه میگردد.

[email protected]
www.iranianwomenorganization.com
Tel : ۰۰۳۳ ۷۸۲۶۱۸۶۶۳

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=305463