نامه سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور به یونیسف درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه کودکان

یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲


سرکار خانم کاترین راسل
رئیس محترم صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)،
جناب آقای لوئیس ارنستو پدرنرا رینا
رئیس محترم کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد،

در سرکوب خشونت بار اخیر جنبش اعتراضی مردم ایران بوسیله حکومت جمهوری اسلامی تابحال بیش از ۳۰۰ نفر کشته شده‌اند که متجاوز از ۵۰ تن از آنان، کودک بوده‌اند. در این جریان شاهد موارد متعدد نقض حقوق بشر و کودکان بوسیله حاکمیت بوده‌ایم. بر اساس شواهد و اسناد متعدد که در رسانه‌های مستقل گزارش شده‌اند موارد زیر بصورت مکرر دیده شده‌اند:

  • کشته شدن کودکان بوسیله نیروهای حکومتی و بوسیله تیر جنگی،
  • استفاده از کودکان بی سرپرست و کودکان کار به عنوان بخشی از نیروی سرکوب و تجهیز آنان به سلاح،
  • تحت فشار قرار دادن کودکان در مدارس برای اجرای برنامه‌های حمایت از حکومت،
  • کنترل امنیتی مدارس جهت جلوگیری از اعتراض دانش‌آموزان و حمله افراد مسلح به دانش آموزان معترض،
  • بازداشت کودکان در مدارس به بهانه عدم همکاری و شرکت در برنامه‌های حمایت از حکومت،

تمامی موارد فوق از مصادیق نقض حقوق کودکان بوده و بیم آن می‌رود که حکومت با افزایش اعتراضات شدت عمل بیشتری را در این زمینه‌ها بکار ببرد.

ما ضمن محکوم کردن این اقدامات حکومت جمهوری اسلامی، از آن عالی مقامان، مجموعه یونیسف و کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد انتظار داریم تمام سعی خود را در عرصه بین المللی برای حفظ حقوق کودکان ایران بکار ببرند. توجه داشته باشید که بدلیل فشارهای امنیتی نمایندگان شما در داخل ایران امکان گزارش کامل واقعیت را ندارند و انجام تحقیقات مستقل و تعیین نماینده ویژه در این زمینه ضروری است. تحت فشار قرار دادن حکومت ایران در عرصه بین‌المللی می‌تواند در تغییر رفتار ضد بشری حکومت ایران موثر باشد.

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۹ آبانماه  ۱۴۰۱ برابر ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲
[email protected]
http://www.iranazad.info

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=305758