آرتین رحمانی نوجوان جانباخته در ایذه: حالمون خوب میشه یه روز، اگر من نبودم، تو جای من از ته دل بخند…

روشنک آسترکی – آرتین رحمانی نوجوان جانباخته در ایذه در یکی از آخرین استوری‌هایش در اینستاگرام نوشته بود «حالمون خوب میشه یه روز؛ ولی شاید اون روز من نباشم، اگه تو بودی جای من بلند بخند از ته دل…» آرتین رحمانی یکی از صدها نامی است که طی دو ماه گذشته به عنوان اسامی جانباختگان … ادامه خواندن آرتین رحمانی نوجوان جانباخته در ایذه: حالمون خوب میشه یه روز، اگر من نبودم، تو جای من از ته دل بخند…