چرا مردم تا این اندازه خشمگین هستند؟ نظریه «ناامیدی- قیام»

محمود مسائلی – به افتخار حسین رونقی و مبارزه  بی‌امان او علیه حکومت استبدادی و با احترام به اراده استوار خانواده گرامی‌ و دردکشیده این آزادیخواه طرح موضوع مبارزات رهایی‌بخش مردم علیه حکومت جهل و استبداد دینی با عبور از مراحل اولیه وارد مرحله حساسی شده که باید آنرا انقلابی تمام‌عیار علیه رژیم مذهبی حاکم … ادامه خواندن چرا مردم تا این اندازه خشمگین هستند؟ نظریه «ناامیدی- قیام»