گزارش تحقیقی و تکان‌دهنده‌ی سی‌ان‌ان؛ دختران و پسران بازداشت‌شده در اعتراضات مورد خشونت جنسی و حتی تجاوز قرار می‌گیرند

شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی اعلام کرده که دختران و پسران بازداشت‌شده در خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی مورد خشونت و آزار جنسی، و حتی در مواردی «تجاوز» قرار می‌گیرند. این گزارش بر اساس داده‌هایی که طی دو ماه گذشته جمع‌آوری شده و به صورت یک گزارش تحقیقی منتشر شده است. شبکه سی‌ان‌ان روز دوشنبه ۲۱ … ادامه خواندن گزارش تحقیقی و تکان‌دهنده‌ی سی‌ان‌ان؛ دختران و پسران بازداشت‌شده در اعتراضات مورد خشونت جنسی و حتی تجاوز قرار می‌گیرند