با تداوم خیزش انقلابی، ریزش‌ و استعفای مقامات و مسئولان در حکومت سرعت می‌گیرد

با وجود شدت گرفتن سرکوب مردم توسط جمهوری اسلامی ‌اما نه تنها پس از دو ماه هیچ نشانی از خاموش شدن خیزش سراسری وجود ندارد بلکه علاوه بر اعتراض‌ها و تجمعات خیابانی، گروه‌های مختلف از جمله رانندگان کامیون، کارگران پتروشیمی و ماشین‌سازی‌ها نیز در حال پیوستن به اعتصابات هستند. تداوم وضعیت انقلابی در شرایطی است … ادامه خواندن با تداوم خیزش انقلابی، ریزش‌ و استعفای مقامات و مسئولان در حکومت سرعت می‌گیرد