دومین خروجی کابینه سیزدهم جمهوری اسلامی؛ «استعفا»ی سردار پاسدار قاسمی به خاطر «بیماری»!

سردار پاسدار رستم قاسمی که در ۱۵ ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی بود از این وزارتخانه رفت. رسانه‌های داخلی از «استعفا»ی او به علت «بیماری» خبر داده‌اند. این در حالیست که از مدت‌ها پیش ناکارآمدی قاسمی، و رانتخواری و فساد او و اطرافیانش با انتقادهای زیادی روبرو شده بود. رفتن سردار پاسدار … ادامه خواندن دومین خروجی کابینه سیزدهم جمهوری اسلامی؛ «استعفا»ی سردار پاسدار قاسمی به خاطر «بیماری»!