خودکشی یک نوجوان متهم به «عمامه‌پرانی» و افزایش آمار کودکان جانباخته در اعتراضات؛ واکنش دیرهنگام یونیسف!

آمار افراد زیر ۱۸ سال که در جریان ۱۰ هفته اعتراضات پیوسته علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران جان باختند به بیش از ۶۰ تن رسیده است. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد پس از سکوتی عجیب و طولانی در نهایت با انتشار بیانیه‌ای، خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات مردم ایران را … ادامه خواندن خودکشی یک نوجوان متهم به «عمامه‌پرانی» و افزایش آمار کودکان جانباخته در اعتراضات؛ واکنش دیرهنگام یونیسف!