گزارش تکان‌دهنده‌ و تحقیقی گاردین: شلیک عمدی سرکوبگران جمهوری اسلامی به صورت و سینه و اندام جنسی زنان معترض!

روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی تحقیقی که در گفتگو با چند عضو کادر درمان در ایران تهیه شده، تأکید کرده که مأموران سرکوبگر جمهوری اسلامی بطور عمدی به سر، صورت و اندام جنسی زنان در ایران شلیک کرده و آنها را در این اندام مجروح می‌کنند. در این گزارش تکاندهنده که روز پنجشنبه ۱۷ آذرماه … ادامه خواندن گزارش تکان‌دهنده‌ و تحقیقی گاردین: شلیک عمدی سرکوبگران جمهوری اسلامی به صورت و سینه و اندام جنسی زنان معترض!