«غیرشرعی» بودن اتهام «محاربه» و حکم «اعدام» علیه معترضان؛ بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

در نظر گرفتن اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» برای متهمان و صدور حکم «اعدام» از سوی قاضی از سوی برخی از مقامات مذهبی مورد تردید قرار گرفته است. رئیس قوه قضاییه اما می‌گوید «انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است!» صدور احکام اعدام علیه معترضان و اجرای شتابزده حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا … ادامه خواندن «غیرشرعی» بودن اتهام «محاربه» و حکم «اعدام» علیه معترضان؛ بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم