همزمان با چهلم کیان پیرفلک کودک ایران، پدرش از جان باختن فرزند با خبر شد

میثم پیرفلک چهل روز پس از جان باختن فرزندش از درگذشت او با خبر شد. کیان پیرفلک روز ۲۵ آبان در ایذه مورد اصابت گلوله مأموران حکومتی قرار گرفت و جان باخت. در این اقدام سازمانیافته حکومتی، میثم پیرفلک نیز به شدت مجروح شد و تا کنون در بیمارستان بستری است. عموی کیان پیرفلک ساعاتی … ادامه خواندن همزمان با چهلم کیان پیرفلک کودک ایران، پدرش از جان باختن فرزند با خبر شد