همایش دانشگاه بیروت درباره ابعاد سیاسی- مذهبی جنبش انقلابی مردم ایران برای آزادی

آنچه می‌خوانید گزارشی است درباره مباحث یک همایش در مورد جنبش انقلابی ایران که در دانشگاه بیروت برگزار شد و توسط دکتر علی خلیفه استاد دانشگاه بیروت تنظیم شده است. دکتر محمود مسائلی حقوقدان یکی از شرکت‌کنندگان در این همایش، ترجمه این گزارش را در اختیار کیهان لندن قرار داده است. در تاریخ ۲۲ دسامبر … ادامه خواندن همایش دانشگاه بیروت درباره ابعاد سیاسی- مذهبی جنبش انقلابی مردم ایران برای آزادی