ادامه «زمستان سخت» در ایران؛ قطع گاز مشترکان خانگی و تعطیلی جایگاه‌های سوخت

در ادامه «زمستان سخت» در ایران، مدارس، ادارات و بانک‌ها در اغلب استان‌ها تعطیل شده؛ کارخانه‌ها سوخت ندارند و تولید با کاهش شدید روبرو شده و در برخی مناطق گاز مناطق مسکونی هم با کاهش فشار و قطع چند ساعته روبروست. تولید برق نیز کاهش یافته و در کنار قطع برق، برخی جایگاه‌های سوخت هم … ادامه خواندن ادامه «زمستان سخت» در ایران؛ قطع گاز مشترکان خانگی و تعطیلی جایگاه‌های سوخت