شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با تلویزیون «منوتو»: تمامیت ارضی یک اصل است؛ با کسی تعارف نداریم!

شاهزاده رضا پهلوی در یک گفتگوی اختصاصی با تنیا قاضی مراد سردبیر برنامه «اتاق خبر» تلویزیون «منوتو» ارزیابی خود را از چهار ماه خیزش انقلابی مردم ایران تشریح کرد و با بیان اصول همکاری نیروها و جریانات اپوزیسیون برای کمک به انقلاب ملّی تأکید نمود تمامیت ارضی ایران یک اصل است. او همچنین همصدایی و … ادامه خواندن شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با تلویزیون «منوتو»: تمامیت ارضی یک اصل است؛ با کسی تعارف نداریم!