آشفته‌بازار بحران گاز؛ راهکارهای مرکز پژوهش‌ها و وعده «سال دیگر» از سوی وزیر!

بحران گاز در ایران ادامه دارد و وزیر نفت با تأیید قطع گاز ۱۷ هزار مشترک گفته دولت تلاش می‌کند تا «سال آینده» مشکل کمبود گاز را حل کند! همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکارهایی کلیشه‌ای با کارآیی درازمدت برای حل بحرانی که سراسر کشور را فراگرفته ارائه داده و دولت رئیسی هم می‌گوید … ادامه خواندن آشفته‌بازار بحران گاز؛ راهکارهای مرکز پژوهش‌ها و وعده «سال دیگر» از سوی وزیر!