گزارش تحلیلی هفته؛ وکالت سیاسی در خدمت همبستگی ملی

در روزهای گذشته کارزار «من وکالت میدهم» از جمله مهمترین خبرهای مربوط به حوزه سیاسی ایران با بازتاب داخلی و بین‌المللی بود و به یکی از محورهای اصلی بحث و اظهارنظر فعالان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. این کارزار پس از آن آغاز شد که شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با تلویزیون … ادامه خواندن گزارش تحلیلی هفته؛ وکالت سیاسی در خدمت همبستگی ملی