گزارش تحلیلی هفته؛ یکپارچگی ایران شرط نیست، اصل است!

هرچند تظاهرات خیابانی در ایران با سرکوب وحشیانه، اجرای چند حکم اعدام و بازداشت‌های گسترده  و فشار بر خانواده‌های جانباختگان و زندانیان فروکش کرده اما مقامات حکومت نیز از بحرانی که پیش روی نظام قرار دارد با خبرند. به ویژه آنکه اعتراضاتی که خود مردم آن را «انقلاب» خوانده‌اند، به چرخش سیاست در کشورهای غربی … ادامه خواندن گزارش تحلیلی هفته؛ یکپارچگی ایران شرط نیست، اصل است!