«این سه روزِ سرد»؛ روایت دردناک سه روز منتهی به «اعدام» محمد حسینی و محمدمهدی کرمی

صفحه توئیتری «۱۵۰۰ تصویر» که خبرهای حقوق بشری بازداشت‌شدگان و جانباختگان را منتشر می‌کند در رشته‌ توئیتی از زبان چند تن از هم‌بندی‌های محمدمهدی کرمی و محمد (کیان) حسینی دو جوان معترضی که در روندی غیرقانونی و غیرانسانی اعدام شدند روایتی از سه روز منتهی به اجرای ناگهانی حکم اعدام این جوانان را منتشر کرده … ادامه خواندن «این سه روزِ سرد»؛ روایت دردناک سه روز منتهی به «اعدام» محمد حسینی و محمدمهدی کرمی