ضرورت افزایش تدابیر امنیتی برای حفاظت از مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای غربی

روزنامه آلمانی «ولت‌» ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) به نقل از سازمان اطلاعات داخلی آلمان گزارش داد که پس از اعتراضات در ایران جاسوسی‌های مأموران اطلاعاتی رژیم ایران از ایرانیان ساکن آلمان افزایش پیدا کرده است. بر این اساس ۱۶۰ نفر از عناصری که با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط بوده‌اند شناسایی … ادامه خواندن ضرورت افزایش تدابیر امنیتی برای حفاظت از مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای غربی