«بسته امتداد وحدت»! ایرانیان خارج کشور به بازی تکراری جمهوری اسلامی باور ندارند!

سیدابراهیم رئیسی از طراحی بسته‌ای با عنوان «بسته امتداد وحدت» خبر داده که بخشی از آن به رفع موانع برای بازگشت ایرانیان خارج کشور اختصاص دارد. این در حالیست که در موارد زیادی شهروندان ایرانی ساکن کشورهای دیگر در سفر به کشور خود با ضبط پاسپورت، احضار، بازجویی و حتی پرونده‌سازی و همچنین فشار برای … ادامه خواندن «بسته امتداد وحدت»! ایرانیان خارج کشور به بازی تکراری جمهوری اسلامی باور ندارند!