دفاعیه فاطمه سپهری از زندان وکیل آباد مشهد: دیگر تاب تحمل هیچکدامتان را نداریم و تا پس گرفتن سرزمین‌مان از پای نخواهیم نشست

اصغر سپهری برادر فاطمه سپهری در توییتر متنی را با عنوان «دفاعیه فاطمه سپهری از زندان وکیل آباد مشهد» منتشر کرده است. فاطمه سپهری فعال مدنی ساکن مشهد و از نویسندگان بیانیه لزوم عبور از جمهوری اسلامی معروف به «بیانیه ۱۴ نفر» در اوایل بهمن‌ماه به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم … ادامه خواندن دفاعیه فاطمه سپهری از زندان وکیل آباد مشهد: دیگر تاب تحمل هیچکدامتان را نداریم و تا پس گرفتن سرزمین‌مان از پای نخواهیم نشست