مراکز اسلامی فرانکفورت و هامبورگ

نگار جوکار – «مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت» با توجه به آنچه توسط این مرکز نوشته و موجود است، در سال ۲۰۱۰ با همکاری شیخ محمود خلیل زاده مدیر و امام این مرکز در مراجع قانونی آلمان به ثبت رسید. فعالیت‌های این مرکز به بیش از سی سال می‌رسد و طبق گفته دست‌اندرکارانش روحانیون متعددی در … ادامه خواندن مراکز اسلامی فرانکفورت و هامبورگ