چوب حراج بر دارایی‌های ملّی؛ هزاران مدرسه در فهرست «مولدسازی»

دولت قصد دارد در قالب طرح «مولدسازی» هزاران مدرسه فعال در ایران را به فروش برساند! طرح «مولدسازی» یکی از جدیدترین پروژه‌های حراج دارایی‌های ملّی از سوی جمهوری اسلامی است که بر اساس آن جمهوری اسلامی قصد دارد اموال دولتی را به فروش برساند تا کسری بودجه را جبران کند. بر اساس این طرح قرار … ادامه خواندن چوب حراج بر دارایی‌های ملّی؛ هزاران مدرسه در فهرست «مولدسازی»