موسسات وابسته به جمهوری اسلامی در لندن زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی بریتانیا

احمد رأفت – برخی نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی در لندن، زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی بریتانیا قرار گرفته‌اند. آخرین آنها مدرسه‌ای است که جمهوری اسلامی در منطقه Maida Vale است. در پی شکایت والدین برخی از کودکان ساکن این محله، پس از ضبط و پخش سرود «سلام فرمانده» توسط دانش‌آموزان این مدرسه، بخش مبارزه با … ادامه خواندن موسسات وابسته به جمهوری اسلامی در لندن زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی بریتانیا