افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل در ایران؛ فقر مهمترین علت است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و ۲۷۹ هزار دانش آموز ترک تحصیل کرده در ایران خبر داده است. این گزارش هولناک نشان می‌دهد طی ۶ سال تعداد دانش‌‌آموزان بازمانده از تحصیل در کشور بیشتر از ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده‌ که اصلی‌ترین دلیل آن … ادامه خواندن افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل در ایران؛ فقر مهمترین علت است