تعیین رقم حداقل دستمزد در کُما؛ کارگران نگران معیشت سال آینده

در حالی که شورای عالی کار فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، تا کنون جلسات این شورا به نتیجه‌ نرسیده است. جامعه کارگری ایران چندان به خروجی این جلسات امیدوار نیست و معتقد است در نهایت رقم حداقل دستمزد کارگران خیلی کمتر از هزینه سبد معیشت تعیین خواهد … ادامه خواندن تعیین رقم حداقل دستمزد در کُما؛ کارگران نگران معیشت سال آینده