کمبود برق در راه است؛ هشدار درباره فروپاشی شبکه انتقال و توزیع برق کشور

در آخرین روزهای زمستان که کمبود شدید و قطع گاز و برق در واحدهای صنعتی زیان گسترده‌ای را رقم زده است، کارشناسان می‌گویند از نخستین هفته‌های سال آینده نیز که به زودی فرا می‌رسد، کمبود برق به بحران تازه‌ای در کشور تبدیل خواهد شد. طی روزهای گذشته کارشناسان درباره کمبود برق از ابتدای فصل بهار … ادامه خواندن کمبود برق در راه است؛ هشدار درباره فروپاشی شبکه انتقال و توزیع برق کشور