۷۷۳ میلیون دلار خسارت ناشی از قطع اینترنت در ایران طی یک سال!

گزارش تازه‌ای از خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت در کشورهای مختلف نشان می‌دهد ایران پس از روسیه در رتبه دومِ بیشترین خسارت ناشی از قطع اینترنت به دست حکومت قرار گرفته است. رقم این خسارت در سال ۲۰۲۲ برای ایران ۷۷۳ میلیون دلار برآورد شده است. شرکت «Top10Vpn» که در زمینه آزمایش و بررسی خدمات … ادامه خواندن ۷۷۳ میلیون دلار خسارت ناشی از قطع اینترنت در ایران طی یک سال!