چرا حجاب را «دیوار برلین» نباید دانست

حقیقت‌جو – در میان کشمکش‌هایی که میان جمهوری اسلامی و فعالین سیاسی مخالف رژیم از بدو تاسیس حکومت دینی جریان داشته و به دنبال قتل حکومتی مهسا امینی و خیزش مردمی‌ به اوج خود رسیده، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته خواسته‌ها و نظرات مردم است. اینکه مردم ایران در مورد حجاب،  اجباری بودن آن … ادامه خواندن چرا حجاب را «دیوار برلین» نباید دانست