ادامه اعتراضات صنفی با تجمع کارگران کارخانه «داروگر» مقابل وزارت کار

در ادامه اعتراضات صنفی در سال جدید خورشیدی ده‌ها تن از کارگران کارخانه «داروگر» امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه مقابل ساختمان وزارت‌ کار تجمع کردند. ده‌ها تن از کارگران کارخانه «داروگر» تهران صبح امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار کردند. شمار زیادی از کارگران کارخانه «داروگر» طی ماه‌های گذشته … ادامه خواندن ادامه اعتراضات صنفی با تجمع کارگران کارخانه «داروگر» مقابل وزارت کار