اتحاد مردم در اعتراض و دادخواهی؛ وکیل خانواده کیان پیرفلک وکالت مجاهد کورکور را نیز پذیرفت

داوود شاه‌ولی وکیل پایه یک دادگستری که وکالت خانواده کیان پیرفلک را بر عهده دارد، وکالت مجاهد کورکور، شهروند اهل ایذه‌ محکوم به اعدام در پرونده حکومتی قتل کیان را نیز بر عهده گرفت. سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، روز یکشنبه ۲۰ فروردین با این اعلام این خبر نوشت که با درخواست خانواده مجاهد کورکوری … ادامه خواندن اتحاد مردم در اعتراض و دادخواهی؛ وکیل خانواده کیان پیرفلک وکالت مجاهد کورکور را نیز پذیرفت