هشدار درباره «فروپاشی نظام سلامت» به دلیل انصراف از تحصیل و کار، و مهاجرت کادر درمان

درآمدهای ناچیز، فشار سنگین کار و عدم حمایت وزارت بهداشت از کادر درمان سبب اوج‌گیری انصراف دانشجویان پزشکی و کمبود کادر درمان به دلیل تقاضای بالای مهاجرت کاری از کشور شده است. این روند هشدار نایب‌رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درباره «فروپاشی نظام سلامت کشور» را در پی داشته است. طی سال‌های گذشته کادر درمان … ادامه خواندن هشدار درباره «فروپاشی نظام سلامت» به دلیل انصراف از تحصیل و کار، و مهاجرت کادر درمان