برخوردهای سرکوبگرانه و خشن به بهانه «حجاب»؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر «برخوردهای سلبی» تأکید کرد

سرکوب زنان و دختران به بهانه «بی‌حجابی» ادامه دارد و طی روزهای گذشته دست‌کم دو زن به دلیل برخوردهای سرکوبگرانه دچار حمله عصبی شده و به بیمارستان منتقل شدند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی معتقد است در مورد حجاب باید «برخورد سلبی» صورت بگیرد. یک هفته پس از آنکه جمهوری اسلامی از اجرای … ادامه خواندن برخوردهای سرکوبگرانه و خشن به بهانه «حجاب»؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر «برخوردهای سلبی» تأکید کرد