آمار رو به افزایش خودکشی در ایران ارتباط مستقیم با «شاخص فلاکت» دارد

«پایگاه داده‌ای باز ایران» در گزارشی به افزایش ۴۰ درصدی خودکشی در ایران پرداخته و با ارائه آمارهایی نشان داده این افزایش با نرخ فلاکت در ایران رابطه مستقیم داشته است. طی یک دهه گذشته بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی توسط نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده است. این رقم بیش از … ادامه خواندن آمار رو به افزایش خودکشی در ایران ارتباط مستقیم با «شاخص فلاکت» دارد