رضا محمدحسینی فعال مشروطه‌خواه دو ماه پس از آزادی دوباره بازداشت شد

رضا محمدحسینی طامه فعال سیاسی مشروطه‌خواه که دو ماه پیش در پی «عفو» زندانیان سیاسی آزاد شده بود روز گذشته بار دیگر بازداشت شد. رضا محمدحسینی فعال سیاسی مشروطه‌خواه، صبح روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت بازداشت شد. وی بهمن‌ماه گذشته در پی اعلام عفو زندانیان سیاسی آزاد شده بود. آرشام رضایی دیگر فعال مشروطه‌خواه و از … ادامه خواندن رضا محمدحسینی فعال مشروطه‌خواه دو ماه پس از آزادی دوباره بازداشت شد