پروژه شهیدسازی از حمیدرضا الداغی نیز شکست خورد؛ مادرش گفت بسیجی و جهادی نبود، شرف داشت و انسان بود

جمهوری اسلامی در حالی تلاش داشت از مرد جوانی که در حمایت از زن مورد آزار خیابانی قرار گرفته با ضربات چاقو کشته شد، «بسیجی‌سازی» و «نیابتی‌سازی» کرده و او را «شهید امر به معروف»‌ قلمداد کند که خانواده وی اعلام کردند پسرشان «نه بسیجی بود، نه جهادی» بلکه انسان بود و شرف داشت. طی … ادامه خواندن پروژه شهیدسازی از حمیدرضا الداغی نیز شکست خورد؛ مادرش گفت بسیجی و جهادی نبود، شرف داشت و انسان بود