فروپاشی ناگزیر جمهوری اسلامی و راه پشت سر نهادن آن

حقیقت‌جو – در این نوشته دلایلی که فروپاشی جمهوری اسلامی را دیر یا زود ناگزیر می‌کند از دیدگاه جامعه‌شناسی بررسی شده است. همچنین پیشنهادی برای تسریع این فروپاشی و جلوگیری از عواقب آن برای ایران مطرح شده است. زمان این فروپاشی مانند سایر دگرگونی‌های انقلابی در تاریخ قابل پیش‌بینی نیست. تاریخ‌نگاران حتی بعد از وقوع … ادامه خواندن  فروپاشی ناگزیر جمهوری اسلامی و راه پشت سر نهادن آن