تلاش رژیم ایران برای «خنثی‌سازی تحریم‌ها»؛ درخواست از صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام!

جمهوری اسلامی با بحران شدید مالی روبروست و زمامدارانش به دنبال پیدا کردن منابعی برای تزریق پول به اقتصاد ایران هستند هرچند که مخالفان حکومت می‌گویند، پول‌هایی که از هر طریقی به دست جمهوری اسلامی  برسد، خرج تروریسم و سرکوب می‌شود. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که برای ملاقات با مقامات صندوق … ادامه خواندن تلاش رژیم ایران برای «خنثی‌سازی تحریم‌ها»؛ درخواست از صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام!