مفهوم تعهدات جهانی و مواضع جمهوری اسلامی؛ تعهدات جهانی چیست؟

محمود مسائلی – در حقوق بین‌الملل و به ویژه در حقوق بشر بین‌المللی، مفهوم «تعهدات جهانی»[۱] و یا به زبان بهتر و روشن‌تر «تعهداتی نسبت به همه جهانیان»، به منزله یک وظیفه اجتناب‌ناپذیر برای همه کشورها نسبت به حفاظت از منافع جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود. بخش اول تعهدات جهانی دارای چنان اهمیتی برای جامعه … ادامه خواندن مفهوم تعهدات جهانی و مواضع جمهوری اسلامی؛ تعهدات جهانی چیست؟