«شکستن گردن» و ادعای استفاده از «هوش مصنوعی» راهکار جدید جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان و تحمیل حجاب!

در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به مردم ایران، فرمانده انتظامی استان مازندران گفته گردن کسانی که ناهنجاری می‌کنند را بشکنید! جمهوری اسلامی همچنین با هدف ایجاد جوّ روانی مدعی استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی هویت زنانی شده که در خیابان و  اماکن عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. حسن مفخمی … ادامه خواندن «شکستن گردن» و ادعای استفاده از «هوش مصنوعی» راهکار جدید جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان و تحمیل حجاب!