مفهوم تعهدات جهانی و مواضع جمهوری اسلامی؛ «تعهدات جهانی» در رویه‌های قضایی

محمود مسائلی – حقوق بین‌الملل همواره اصل رضایت کشورها را در حکم زیربنای حقوق حاکم بر روابط بین‌الملل دانسته است. بخش سوم این هنجار سخت مبتنی بر اراده آزاد کشورها در حقوق بین‌الملل از زمان صلح وستفالیا (۱۶۴۸) تا اواسط دوران جنگ سرد بر روابط بین‌الملل به گونه‌ای انحصاری حاکم بود. یک مثال می‌تواند این … ادامه خواندن مفهوم تعهدات جهانی و مواضع جمهوری اسلامی؛ «تعهدات جهانی» در رویه‌های قضایی