گزارش ویژه؛ درگیری «مجاهدین خلق» با پلیس «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» آلبانی در کمپ «اشرف۳»

احمد رأفت – ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد، چند مامور پلیس «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» آلبانی و نیروهای ویژه ضد تروریسم این کشور با حکم دادستانی ویژه «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» (GJNKO) جهت بازرسی و با حکم بازداشت ۷۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق وارد کمپ «اشرف۳» در … ادامه خواندن گزارش ویژه؛ درگیری «مجاهدین خلق» با پلیس «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» آلبانی در کمپ «اشرف۳»