موج بازداشت مشروطه‌خواهان در هفته‌های اخیر؛ تشدید فشار بر زندانیان مشروطه‌خواه

فشار بر فعالان مشروطه‌خواه درون ایران افزایش یافته و در هفته‌های گذشته شماری از فعالان مشروطه‌خواه بازداشت شده و با اتهامات سنگین روبرو شدند. زندانیان مشروطه‌خواه نیز مانند بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر از حقوقی چون حق استفاده از مرخصی درمانی محروم هستند. در هفته‌های گذشته فشار بر فعالان مشروطه‌خواه در ایران افزایش یافته است. … ادامه خواندن موج بازداشت مشروطه‌خواهان در هفته‌های اخیر؛ تشدید فشار بر زندانیان مشروطه‌خواه