اصرار مقامات حکومت به رعایت حجاب اجباری؛ زنان اما از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند

سرکوب زنان و بستن فضای جامعه به بهانه حجاب ادامه دارد و معاون اول قوه قضاییه با تکرار سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفته حجاب یک واجب سیاسی، شرعی و فقهی است. محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه گفته که دستگاه قضایی با افرادی که به دنبال از بین بردن ارزش عفاف و حجاب هستند، برخورد … ادامه خواندن اصرار مقامات حکومت به رعایت حجاب اجباری؛ زنان اما از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند