شلیک به قلب قانون؛ مروری بر استبداد ایدئولوژیک مسلحانه ارتجاع سرخ و سیاه (بخش اول: ۱۳۴۳-۱۳۲۰)

رضا خوشحال – انقلاب مترقی مشروطه ۱۱۵ سال پیش با فداکاری و رشادت نیروهای میهن‌پرست در سایه مخالفت روحانیت به ثمر رسید که به درستی می‌توان آن را پیروزی روشنفکران بر واپسگرایان دانست. ملاهای شیعه اما خوابی دیگر در سر داشتند که تعبیر آن همان جمله معروف احمد کسروی است که مردم ایران یک حکومت به … ادامه خواندن شلیک به قلب قانون؛ مروری بر استبداد ایدئولوژیک مسلحانه ارتجاع سرخ و سیاه (بخش اول: ۱۳۴۳-۱۳۲۰)